Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tân nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 07/07/2020

Thanh Tân tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tân nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 7 và 8/5/2020 Đảng bộ xã Thanh Tân đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã Thanh Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự có đ/c Nguyễn Cao Song - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy;

đ/c Nguyễn Khắc Hoài - Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện, các đ/c trong tổ công tác của huyện, các đ/c đại diện cho các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, các HTX, các đ/c Đảng viên huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, các đ/c cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ cùng 150 đại biểu đại diện cho 290 đảng viên của 10 chi bộ đã về dự.

Đại hội đã tiến hành đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua. 

- Về Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực: Tỷ trọng nông nghiệp còn 10,7 % (giảm 4,6% so với mục tiêu); Công nghiệp - XDCB 49,0% (giảm 8,7% so với mục tiêu; dịch vụ 40,3% (Tăng 13,3% so với mục tiêu đề ra).

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,2 triệu đồng/người/năm, vượt 14,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ (2015), dự tính đến hết năm 2020 thu nhập sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra là 52 triệu đồng/người/ năm.

- Cơ cấu lao động đến hết năm 2019. NN 11,3; CN-XD: 65,4; DVTM: 23,5%.

- Tăng trưởng kinh tế bình quân 16,15% đạt so với mục tiêu đề ra.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã đến hết năm 2019 còn 2,72 %, trong đó hộ bảo trợ xã hội 1,9%( còn 0,82%), hộ cận nghèo là 2,86%.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được tăng cường, giữ vững. Đảng bộ xã quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Từ những kết quả đã đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm; ngành nông nghiệp giảm xuống còn 1,9% trong cơ cấu kinh tế năm 2025; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người/năm; hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn hành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí; bầu chức danh Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Sau đây là danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Văn Thành

2

Đặng Thị Thu

3

Trần Mạnh Hà

4

Trần Xuân Chung

5

Trần Ngọc Triển

6

Trần Quang Hưng

7

Trần Thư Kiền

8

Nguyễn Văn Hoài

9

Phạm Minh Tài

10

Nguyễn Thế An

11

Nguyễn Thế Dũng

12

Nguyễn Thị Oanh

         

Tại Đại hội đã bầu đ/c Nguyễn Văn Thành giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Thanh Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã khép lại qua bài Phát biểu bế mạc đại hội của đ/c Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng bộ xã Thanh Tân khẳng định: Trong nhiệm kỳ tới, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Tân quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Tân nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.


Tổng lượt xem bài viết là: 84
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác