Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Ðịa lý: Xã nằm ở phía bắc của huyện Kiến Xương, cách trung tâm huyện 6km về vị trí địa lý:
•    Đông giáp xã Nam Cao và xã Quyết Tiến
•    Tây giáp xã Vũ Lễ
•    Nam, tây nam giáp xã Quang Lịch, xã Đình Phùng
•    Bắc giáp xã Bình Nguyên
Lịch sử: 
Mô tả quá trình lịch sử: Xã Thanh Tân có diện tích tự nhiên 512,12 ha, trong ðó ðất nông nghiệp 320ha. Dân số 6.438 khẩu, 2.025 hộ, toàn xã có 6 thôn gồm: Tử Tế, An Thọ, An Cõ Bắc, Nam lâu, An Cõ Ðông, An Cõ Nam.
Đảng bộ Thanh Tân có 290 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ, trong đó 6 chi bộ thôn, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ tín dụng.
Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn
Năm 2019 địa phương đã hoàn thành việc sáp nhập trường Tiểu học và THCS thành Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018-2023.
Cuối năm 2019 Sở giáo dục và Phòng giáo dục đã về thẩm định xét công nhận đạt 
chuẩn quốc gia mức độ II cho trường Mầm non. 
Giao thông: Xã có 2 trục đường chính giao nhau ở trung tâm đó là đường 219 và đường làng nghề.
Kinh tế: Mô tả kinh tế địa phương