1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Thành

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

  • Phạm Minh Tài

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

  • Lê Thị Tấm

   Chức vụ: Văn phòng HĐND

  Đảng ủy
  • Nguyễn Văn Hoài

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

  • Trần Thị Lụa

   Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

  • Nguyễn Văn Thành

   Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy

  HTX SX KD DVNN
  • Nguyễn Thế An

   Chức vụ: Giám đốc HTX SX KDDVNN

  • Đinh Xuân Tưởng

   Chức vụ: Phó GĐ HTX

  • Nguyễn Hữu Tình

   Chức vụ: Kiểm soát HTX

  • Đinh Thị Nhuần

   Chức vụ: Kế toán HTX

  • Đinh Thị Vân

   Chức vụ: Thủ quỹ HTX

  Quỹ Tín dụng Thanh Tan
  • Phạm Minh Châu

   Chức vụ: Giám đốc Quỹ Tín dụng

  Trường Mầm Non Thanh Tân
  • Nguyễn Thị Nhẫn

   Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Mầm Non Thanh Tân

  Trường Tiểu học & THCS Thanh Tân
  • Nguyễn Thị Kim Thuý

   Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường TH & THCS Thanh Tân

  1. Ủy ban nhân dân
   • Trần Quang Hưng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977293505

   • Nguyễn Thế Dũng

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Phan Hồng Hà

     Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

    • Đặng Phúc Lai

     Chức vụ: Công chức Tư pháp

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Phan Đại Hạ

      Chức vụ: Công chức - VHXH

     • Đoàn Thu Giang

      Chức vụ: Công chức TBXH

     1. Công an xã
      • Nguyễn Vũ Thanh

       Chức vụ: Trưởng CA

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Trịnh Văn Bẳng

       Chức vụ: Công chức TNMT

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Lê Thị Tấm

       Chức vụ: Văn phòng - thống kê đảm nhiệm nhiệm vụ VPHĐND-UBND

      • Trần Thị Lụa

       Chức vụ: Văn phòng - thống kê đảm nhiệm nhiệm vụ Cải cách HC, thi đua, khen thưởng, thủ quỹ, thống kê

     4. Trạm y tế xã
      • Nguyễn Trọng Hiếu

       Chức vụ: Trạm Trưởng Trạm y tế

     5. BCH quân sự xã
      • Trần Ngọc Triển

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Nguyễn Thị Thảo

       Chức vụ: Công chức kế toán

   2. Thôn ...
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn Tử Tế xã Thanh Tân
     • Trần Xuân Hịch

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Nguyễn Thanh Hải

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

    2. Thôn An Thọ
     • Trần Khắc Kiệm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Trần Văn Quân

      Chức vụ: Trưởng thôn

    3. Thôn An Cơ Bắc
     • Trần Thị Nẩy

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Trần Xuân Liễm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

    4. Thôn Nam Lâu
     • Ngô Văn Cúc

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Phạm Quang Hưng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     1. Thôn An Cơ Đông
      • Trần Quang Tẫn

       Chức vụ: Trưởng thôn

      • Bùi Thanh Tùng

       Chức vụ: Bí thư chi bộ

     2. Thôn An Cơ Nam
      • Trần Hữu Dực

       Chức vụ: Trưởng thôn

      • Trần Ngọc Toan

       Chức vụ: Bí thư chi bộ